NOWY SEZON 2019/2020 PARCZEWSKIEJ LIGI HALOWEJ

header-object                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Klub Sportowy Victoria oraz Urząd Miejski w Parczewie zapraszają młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w rozgrywkach KOLEJNEJ EDYCJI Miejskiej Parczewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej zespołów 5-osobowych w Sezonie 2019/2020. Zapisy do rozgrywek przyjmujemy w biurze MOSiR na stadionie przy Al. Jana Pawła II 1 w godz. 8.00-15.00 do dnia 3 Grudnia /wtorek/ 2019 r. do  godz. 15:00

Drużyny należy zgłaszać na imiennych listach pobranych od organizatora rozgrywek w biurze MOSiR. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 Grudnia 2019 wpisowego w kwocie 400 zł. w biurze MOSiR jako opłata startowa. Drużyny mogą liczyć max 15 zawodników zgłoszonych na liście z podaniem następujących danych: nazwy zespołu, personalia zawodników oraz podpis oświadczenia o odpowiedzialności indywidualnej za swój stan zdrowia i start w rozgrywkach. Drużyny , które nie spełnią opisanych wymogów nie będą brane pod uwagę w rozgrywkach. Przewidziany strat ligi nastąpi w dniu 7  grudnia/sobota/ 2019 Szczegółowy terminarz rozgrywek będzie zamieszczany na stronie "Futsal Parczew". Mecze będą rozgrywane w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie przy ul.Wojska Polskiego 1. Drużyny obowiązuje bezwzględnie jednakowy strój sportowy oraz buty z nie brudzącą podeszwą, przeznaczone do gry na hali. Impreza odbędzie się pod patronatem Wspólnoty Parczewskiej.                            Zapraszamy!!!